Hot news

1 2

ประชาสัมพันธ์

9 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง
2 พฤศจิกายน 2017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาญี่ปุ่น
27 ตุลาคม 2017 ประกาศผลการสอบแก้ตัว (ไม่ผ่าน) ครั้งที่ 1 รายละเอียดด้านใน
27 ตุลาคม 2017 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
25 ตุลาคม 2017 ประกาศผลสอบซ่อม 1/2560
12 ตุลาคม 2017 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
12 ตุลาคม 2017 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
9 ตุลาคม 2017 ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
1 กันยายน 2017 ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฎศิลป์
29 สิงหาคม 2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฎศิลป์

แบบประเมิน

23 พฤศจิกายน 2017 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2560
20 ตุลาคม 2017 แบบประเมินผล กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
20 ตุลาคม 2017 แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
11 สิงหาคม 2017 แบบประเมินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560
4 สิงหาคม 2017 แบบประเมิน การจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560

มัลติมีเดีย