ประชาสัมพันธ์

08/12/2018 การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
08/11/2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี
22/10/2018 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16/10/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
02/10/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
05/09/2018 ผลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาคณะสี ปี 61
03/09/2018 การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
05/07/2018 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
29/06/2018 โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน
21/06/2018 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ข่าวสาร

08/11/2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี
02/10/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
05/04/2018 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
10/03/2018 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
20/02/2018 MC ON TOUR…Singing Contest 2018 ขอขอบคุณเพจ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด
19/01/2018 แจ้งกำหนดการติวโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
18/01/2018 แจ้งกำหนดการสอบประเมินความสามารถในการอ่านฯ (PISA) และให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
18/01/2018 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม “วันรักลูกดั่งดวงใจ” 21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

RSS Kapook Education Admission

 

 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

แบบประเมิน

29/11/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2561
22/07/2018 การอบรม การอบรม คูปองครู หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561ณ ห้องปฎิบัติการ 231 และ 232 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
20/07/2018 แบบประเมิน การจัดพิธีทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี และการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
05/05/2018 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรม Internet Of Things ให้แก่นักเรียนแกนนำ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
06/03/2018 แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน