Hot news

1 2 3

ประชาสัมพันธ์

16/03/2018 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
15/03/2018 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
10/03/2018 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
10/03/2018 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
10/03/2018 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
02/03/2018 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
20/02/2018 MC ON TOUR…Singing Contest 2018 ขอขอบคุณเพจ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด
16/02/2018 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
22/01/2018 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561
19/01/2018 แจ้งกำหนดการติวโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ข่าวสาร

10/03/2018 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
20/02/2018 MC ON TOUR…Singing Contest 2018 ขอขอบคุณเพจ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด
19/01/2018 แจ้งกำหนดการติวโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
18/01/2018 แจ้งกำหนดการสอบประเมินความสามารถในการอ่านฯ (PISA) และให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
18/01/2018 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม “วันรักลูกดั่งดวงใจ” 21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
09/11/2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง
20/06/2017 งานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “สมุทรสาครมินิมาราธอน 2017”
27/04/2017 ประชาสัมพันธ์ 3
06/02/2017 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2560
06/02/2017 เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ

แบบประเมิน

06/03/2018 แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
13/02/2018 แบบประเมินพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “ฉันรักสมุทรสาคร ฉันขับสมุทรสาคร” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
02/02/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
26/01/2018 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
23/11/2017 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2560

มัลติมีเดีย

RSS Kapook Education Admission