ประชาสัมพันธ์

10/04/2018 การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรวันที่ 10 เม.ย. 61
07/04/2018 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561
06/04/2018 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
05/04/2018 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
05/04/2018 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
04/04/2018 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
31/03/2018 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
31/03/2018 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสาร

05/04/2018 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
05/04/2018 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
10/03/2018 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
20/02/2018 MC ON TOUR…Singing Contest 2018 ขอขอบคุณเพจ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด
19/01/2018 แจ้งกำหนดการติวโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
18/01/2018 แจ้งกำหนดการสอบประเมินความสามารถในการอ่านฯ (PISA) และให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
18/01/2018 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม “วันรักลูกดั่งดวงใจ” 21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
09/11/2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง
20/06/2017 งานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “สมุทรสาครมินิมาราธอน 2017”

แบบประเมิน

06/03/2018 แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
13/02/2018 แบบประเมินพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “ฉันรักสมุทรสาคร ฉันขับสมุทรสาคร” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
02/02/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
26/01/2018 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
23/11/2017 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2560

มัลติมีเดีย

RSS Kapook Education Admission