ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ประชาสัมพันธ์

24/03/2019 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
22/03/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำปีการศึกษา 2562
21/03/2019 การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19/03/2019 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562
14/03/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562
14/03/2019 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
13/03/2019 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
09/03/2019 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
08/03/2019 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
28/02/2019 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร

14/03/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562
26/02/2019 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/02/2019 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงรถพร้อมรื้อถอน (แก้ไข)
15/02/2019 ประกาศ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2019 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)
08/02/2019 ประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน
08/11/2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี
02/10/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
05/04/2018 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

 

 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

แบบประเมิน

08/03/2019 แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจใน การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อม บำรุงคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเบื้องต้น
06/03/2019 แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
07/02/2019 แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
29/11/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2561
22/07/2018 การอบรม การอบรม คูปองครู หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561ณ ห้องปฎิบัติการ 231 และ 232 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

เกี่ยวกับโรงเรียน