เพลงมาร์ชสมุทรสาครบูรณะ

คำร้อง – ทำนอง : สุนทราภรณ์

น้ำเงินเหลืองของเราเกียรติเกริกไกร
สถาบันแห่งดวงใจพวกเราทุกคน
ทั้งมวลล้วนสร้างแนวทางชีวี
สั่งสมความดีเลิศล้น
ให้ประพฤติตนสมเป็นนักเรียนดี

วิชาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ข้อความนี้เราต่างพึงจำมั่นในฤดี
นตฺถิ ปัญญฺา สมา อาภา
สร้างเสริมปัญญามากมี
งามชื่อเสียงดีเป็นที่ภูมิใจ

สามัคคีผูกพันฉันท์น้องพี่
รักศักดิ์รักศรีเทิดไว้
รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ เหนือสิ่งใด
มิยอมให้ใครมาย่ำยี

รักคุณครูผู้ให้ซึ่งความรู้
จะขอเชิดชูกตัญญูมั่นดวงฤดี
น้ำเงินและเหลืองอันงามเรืองรอง
ส่งทิพย์เปลวทองชีวี
เพชรเอกน้ำดีสมุทรสาครบูรณะ