ติดต่อโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ประชาสัมพันธ์ 034 – 411787
งบประมาณ 034 – 411787
โทรสาร 034 – 426095
สมาคมฯ 034 – 810347
ผู้อำนวยการ 034 – 413917

อาคารสวาสดิ์ ไรวา
ประชาสัมพันธ์ 300, 100
ปกครอง 131
ยาม 132
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 112

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน อาคาร 1
สุขศึกษา 101
อาหาร 1 103
อาหาร 2 104
ศูนย์ภาษาจีน 105
ERIC 106
SEAR 107
Sound Lab 1 108
Sound Lab 2 109
Sound Lab 3 110
ตัดเย็บ 111
สำนักงานนักการ 309
ช่างอุตสาหกรรม 704

อาคาร 2
รองฯ งานงบประมาณฯ 201
งานงบประมาณ 202 , 203 , 204 , 205
รองฯ งานวิชาการ 206
งานทะเบียน 208
รองฯ บุคลากร 209
ศูนย์แพร่ภาพฯ 211
สารสนเทศ 212
ห้องมณีรัตน์ 213
ห้องควบคุบ โสตฯ อาคาร 2 214
ธุรกิจ 215
คอมพิวเตอร์ 216
คณิตศาสตร์ 217
พิมพ์ดีด 218 , 219

อาคาร 3
รองฯ งานทั่วไป 301
งานบริหารทั่วไป 302
กิจกรรม 303
สำเนาเอกสาร 304
แนะแนว 305
พยาบาล 306
สังคมศึกษา 307
ศูนย์อาเซียน 308

อาคาร 4
โรงอาหาร 1 401
สหกรณ์ 402
ตัดเย็บ 403
ดนตรีไทย 404
นาฎศิลป์ 405
ยิมนาสติก 406
ดนตรีสากล 407
พลศึกษา 408

อาคาร 5
ห้องสมุด 501
ภาษาไทย 502

อาคาร 6
สวัสดิการร้านค้า 601
โรงอาหาร 2 602
ห้องเรียนสีเขียว 603
ห้องควบคุมโสตฯ อาคาร 6 604
วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 1 605
วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 2 606
วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 607
วิทยาศาสตร์ ชั้น 5 608
วิทยาศาสตร์ชั้น 6 609

อาคาร 7
หมวดการงานอาชีพฯ 701
วิทยบริการ 702
ศิลปะ 703