สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน + เหลือง
◊ สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มข้น มั่นคง ความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
◊ สีเหลือง หมายถึง ปัญญา ความรอบรู้ และความรู้ผิดชอบชั่วดี

Image