ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

** username เป็น รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก **
** รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี เช่น 16 มกราคม 2534 ใช้ 16/01/2548 **

คลิกที่นี่ ผลการเรียนออนไลน์ (ระบบ doograde)

คลิกที่นี่ ผลการเรียนออนไลน์ (ระบบสำรอง semester)

คลิกที่นี่ ตรวจสอบผลการสอบซ่อมรายภาคเรียน(Google Drive)

ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ติดต่อ งานทะเบียน โรงเรียนสมุรสาครบบูรณะ

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป