Hot news

1 2

ประชาสัมพันธ์

19/01/2018 แจ้งกำหนดการติวโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
18/01/2018 แจ้งกำหนดการสอบประเมินความสามารถในการอ่านฯ (PISA) และให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
18/01/2018 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม “วันรักลูกดั่งดวงใจ” 21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
08/01/2018 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
09/11/2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง
02/11/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาญี่ปุ่น
27/10/2017 ประกาศผลการสอบแก้ตัว (ไม่ผ่าน) ครั้งที่ 1 รายละเอียดด้านใน
27/10/2017 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
25/10/2017 ประกาศผลสอบซ่อม 1/2560
12/10/2017 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

แบบประเมิน

23/11/2017 แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2560
20/10/2017 แบบประเมินผล กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
20/10/2017 แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
11/08/2017 แบบประเมินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560
04/08/2017 แบบประเมิน การจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560

มัลติมีเดีย