ประชาสัมพันธ์

05/07/2018 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
29/06/2018 โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน
21/06/2018 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย
21/06/2018 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
28/05/2018 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561
12/05/2018 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
11/05/2018 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานนักการภารโรง ประจำปีการศึกษา 2561
20/04/2018 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
10/04/2018 การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรวันที่ 10 เม.ย. 61
07/04/2018 ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 (การมอบตัวนักเรียน)

ข่าวสาร

05/04/2018 ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
05/04/2018 ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2018 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
10/03/2018 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
20/02/2018 MC ON TOUR…Singing Contest 2018 ขอขอบคุณเพจ บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด
19/01/2018 แจ้งกำหนดการติวโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
18/01/2018 แจ้งกำหนดการสอบประเมินความสามารถในการอ่านฯ (PISA) และให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา
18/01/2018 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม “วันรักลูกดั่งดวงใจ” 21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
09/11/2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง
20/06/2017 งานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “สมุทรสาครมินิมาราธอน 2017”

แบบประเมิน

20/07/2018 แบบประเมิน การจัดพิธีทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี และการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
05/05/2018 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรม Internet Of Things ให้แก่นักเรียนแกนนำ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
06/03/2018 แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
13/02/2018 แบบประเมินพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “ฉันรักสมุทรสาคร ฉันขับสมุทรสาคร” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
02/02/2018 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

RSS Kapook Education Admission

เกี่ยวกับโรงเรียน