การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563


บรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7-8 มีนาคม 2563

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>