ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภ … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแ … Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพ … Read more

ประกาศ การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์เข้าเรียน ช … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแ … Read more

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับ … Read more

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความ … Read more

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากรและเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคลากรแล … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากรและเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแ … Read more