การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผ … Read more

การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2567

ประกาศ การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผ … Read more

การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผ … Read more

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของนักเรีย … Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขที่สอบ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้ … Read more