ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ … Read more

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 138 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน … Read more

ประกาศ จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศ จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึก … Read more

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของนักเรีย … Read more

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่า … Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขที่สอบ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้ … Read more