กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันไหว้พระจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจีน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ แสดงละครเวที ตอบคำถามชิงรางวัลและร้องเพลงพระจันทร์แทนใจร่วมกัน
Image