ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกาษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกาษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมการสอบคัด … Read more

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 6 โดย สิงหา รุ่งเจริญ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิ … Read more