การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคม 2566
– ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบเลขที่และห้องของตนเองว่าสอบที่ห้องใด <<คลิกที่นี่>>
– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1, ม.2 และ ม.3) <<คลิกที่นี่>>
– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4, ม.5 และ ม.6) <<คลิกที่นี่>>
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์ และไม้บรรทัด เข้าห้องสอบ

Image