กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

————————

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>