ประกาศ รับสมัครลูกจ้าวชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและสำมะโนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติโดยวิธีการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูสอนพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อค … Read more

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ … Read more

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน แบบกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2564 ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบประเภทห้องเร … Read more

ประกาศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทำแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (สำหรั … Read more