ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566