แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาจีน (ชาวจีน)


แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาจีน(ชาวจีน)