ประชาสัมพันธ์

03/02/2020 การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5
31/01/2020 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
31/01/2020 ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562
20/12/2019 อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำตัวในการไปอยู่ค่ายพักแรมสำหรับยุวกาชาด ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563
09/12/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
04/12/2019 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01/11/2019 ค่านิยม วัฒนธรรมโรงเรียน
01/11/2019 คติพจน์ประจำโรงเรียน
01/11/2019 สีประจำโรงเรียน
31/10/2019 ค่านิยม วัฒนธรรมโรงเรียน

ข่าวสาร

09/12/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
07/11/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563
10/10/2019 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์
10/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์
16/09/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563
04/07/2019 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ส.ค.ณ. คุณากร” ประจำปี พ.ศ. 2562
28/06/2019 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
29/05/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
17/05/2019 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

 

 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน