ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ปีการศึกษา 2567


ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ปีการศึกษา 2567