ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 138 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 138 ชุด งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)