ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขที่สอบ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2567


ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567

——————————-

ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัคร และห้องสอบ

Image