การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2567


ประกาศ

การเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองมารายงานตัวแทนผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567