กิจกรรมทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

——————————–

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>