แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน สคณ.วิชาการ’65 (SKN Academic Fairs 2022)


*ขยายระยะเวลาการสมัคร ถึงวันที่ 7 ก.พ. 2566

Image

** รายการแข่งขัน A-math และ Crossword แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเขาแข่งขันได้ 2 ทีม 

รายการที่ลงสมัครแข่งขัน*

คณิตศาสตร์: Sudoku (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน

คณิตศาสตร์: Sudoku (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน

คณิตศาสตร์: Sudoku (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน

คณิตศาสตร์: A-math (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) ประเภททีม 2 คน (สามารถส่งได้ 2 ทีมต่อ1โรงเรียน)

คณิตศาสตร์: A-math (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประเภททีม 2 คน (สามารถส่งได้ 2 ทีมต่อ1โรงเรียน)

คณิตศาสตร์: A-math (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน (สามารถส่งได้ 2 ทีมต่อ1โรงเรียน)

ภาษาอังกฤษ: Spelling Bee การสะกดคำภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน

ภาษาอังกฤษ: Spelling Bee การสะกดคำภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน

ภาษาอังกฤษ: Crossword Game (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประเภททีม 2 คน (สามารถส่งได้ 2 ทีมต่อ1โรงเรียน)

ภาษาอังกฤษ: Crossword Game (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน (สามารถส่งได้ 2 ทีมต่อ1โรงเรียน)

คอมพิวเตอร์: E-sport (ROV) (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6) ประเภททีม 5 คน (สามารถส่งได้ 2 ทีมต่อ1โรงเรียน)

ศิลปะ: การประกวดวาดภาพระบายสี (ไม่จำกัดเทคนิค) (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน