การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562

—————————-

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>