ศาสตร์พระราชา จะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language,ภาษาทางการทูต)

 

ศาสตร์พระราชา จะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป

และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ

(Diplomatic Language,ภาษาทางการทูต)

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 594/2560 ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)’ ณ รร.สมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร