ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

——————————–

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>