การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


การสอบวัดผลกลางภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 7 – 12 กรกฎาคม 2565


– ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบเลขที่และห้องของตนเองว่าสอบที่ห้องใด  <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1, ม.2 และ ม.3)   <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4, ม.5 และ ม.6)  <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์ และไม้บรรทัด เข้าห้องสอบ