ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ประกาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ตามประกาศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 19 เมษายน พ.ศ. 2565 นั้น

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>