รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

   1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รายละเอียดดังแนบ  คลิกที่นี่