ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระภาษาไทยที่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนภาคไปแข่งระดับประเทศต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระภาษาไทย

โดย เด็กหญิงบัณฑิตา  สร้อยสุวรรณ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนภาคไปแข่งระดับประเทศต่อไป