วงโยธวาทิต โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นำโดย อ.อกนิษฐ ชูอรุณ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วันที่ 5 ตุลาคม 2560

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วันที่ 5 ตุลาคม 2560

Cr. บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด