รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563


ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา 2563


ความสามารถพิเศษ ด้าน

– ดนตรีไทย <<คลิกที่นี่>>

– ดนตรีสากล <<คลิกที่นี่>>

– นาฏศิลป์ <<คลิกที่นี่>>

– กีฬาวอลเลย์บอล <<คลิกที่นี่>>

– กีฬาฟุตซอล (ชาย) <<คลิกที่นี่>>

– ภาษาอังกฤษ <<คลิกที่นี่>>

– คหกรรม <<คลิกที่นี่>>