ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)


ประกาศ

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)


– รายชื่อนักเรียนที่ได้รับพิจารณาให้เข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 <<คลิกที่นี่>>