รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

——————————-

ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้สมัคร และห้องสอบ

– ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  <<คลิกที่นี่>>

– ประเภทนักเรียนทั่วไป  <<คลิกที่นี่>>

[ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563]