ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566