การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

ระหว่างวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2563

************************************

– ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบเลขที่และห้องของตนเองว่าสอบที่ห้องไหน  <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1, ม.2 และ ม.3)   <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 และ ม.5)  <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์ และไม้บรรทัด เข้าห้องสอบ