งานเกษียณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ปิยะ เหล็งสุดใจ

งานเกษียณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ปิยะ เหล็งสุดใจ

วันที่ 13 กันยายน 2562

————————-

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>