การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การสอบวัดผลปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 16-23 กันยายน 2562

************************************

– ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบเลขที่และห้องของตนเองว่าสอบที่ห้องไหน  <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1, ม.2 และ ม.3)   <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4, ม.5 และ ม.6)  <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์ และไม้บรรทัด เข้าห้องสอบ