กิจกรรมมอบสิ่งของและนมกล่องให้มารดาหลังคลอดและผู้ป่วย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมมอบสิ่งของและนมกล่องให้มารดาหลังคลอดและผู้ป่วย

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

—————————-

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>