พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

—————————–

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>