พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

—————————-

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>