การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

—————————

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมในระดับชั้นและแผนการเรียน

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในรายวิชาต่างๆ

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>