การมอบเกียรติบัตรนักเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

การมอบเกียรติบัตรนักเรียน

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

—————————–

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>