การตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ระหว่างวันที่ 4-5-6,11-12,17 มิถุนายน 2562

———————–

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>