แบบประเมินพิธีไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562

แบบประเมินพิธีไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกำหนดจัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลกาเรียนยอดเยี่ยมในวิชาต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

<< คลิกทำแบบประเมิน >>