พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

—————————–

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>