พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัษณ ในรัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าอาคาร 5 (หลังคาโค้ง)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัษณ ในรัชกาลที่ 10

ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ สนามหน้าอาคาร 5 (หลังคาโค้ง)

<< ทำแบบประเมินคลิกที่นี่ >>