การถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่  16  พฤษภาคม  2562

—————————–

 

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>